Tüketici Hukukuna Dair Bilgiler Neler?

Tüketicinin Hukuku esas itibariyle 6502 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olup işbu kanunun 1. Maddesinde de düzenlendiği üzere amaç; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmektir.

Hukukumuzda bir işlemin tüketici işlemi sayılabilmesi için taraflardan birinin tüketici, diğerinin ise satıcı- sağlayıcı ya da onlar adına hareket eden gerçek ya da tüzel kişi olması gerekmekte olup bu kişiler arasında yapılan; her türlü sözleşme bu kapsama girmektedir.

Tüketici Sözleşmeleri;

  • Taksitle satış sözleşmeleri
  • Tüketici kredisi sözleşmeleri
  • Konut finansmanı sözleşmeleri
  • İş yeri dışında kurulan sözleşmeler
  • Mesafeli sözleşmeler
  • Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeleri
  • Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri
  • Paket tur sözleşmeleri
  • Abonelik sözleşmeleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda sayılan sözleşmelerin bir kısmıdır. Ancak tüketici sözleşmeleri yukarıda sayılan sözleşmeler ile sınırlanmaması mümkün değildir. çünkü her türlü sözleşme tüketici sözleşmesi niteliğini taşıyabilmektedir. Bir sözleşmenin tüketici sözleşmesi olup olmadığını belirlemek için sözleşmenin  hangi amaçla kurulduğuna bakılması gerekir.   Tüketici işlemlerine ilişkin uyuşmazlıklar ve her türlü davalar aksine düzenleme olmadıkça kanunda belirlenen ve her sene değişen miktar sınırlarına göre Tüketici Hakem Heyetleri ve  Tüketici Mahkemeleri görevlidir.

 

28.07.2020 tarihinden itibaren Türkiye’de Tüketici Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartı haline getirilmiştir. Bu bağlamda parasal sınırı 10.390,00 TL üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarında veya konusu para ile belirlenemeyen uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesinde dava açmadan önce arabulucuya başvurulacaktır. Bazı uyuşmazlıklar ise kapsam dışında tutulmuştur.


Bunlar;
a) Hakem Heyetinin Görevi Kapsamında Kalan Uyuşmazlıklar (parasal sınırda kalanlar)
b) Hakem Heyeti Kararlarına İtiraz
c) İhtiyati Tedbir Kararların Alınması
ç) Üretimin Veya Satışın Durdurulması Ve Malın Toplatılması
d) Tüketici İşlemi Mahiyetinde Olan Ve Taşınmazın Aynından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

 

Karma Hukuk Bürosu olarak uzman kadromuz ile tüketici uyuşmazlıklarında her türlü hukuki desteği müvekkillerimize sağlamaktayız.

Bize Yazın