Tazminat Davaları

Gerçek veya tüzel kişiler herhangi bir sebeple hukuka aykırı müdahaleye maruz kalması halinde, tazminat isteme yoluna başvurabilirler. Kişilik haklarında meydana gelen her türlü zararın, eylemi yapan kişiler tarafından karşılanması gerekmektedir.

 

Hukuka aykırı müdahale ve ihlaller;  trafik kazalarından, sözleşmeden, haksız fiilden, tıbbi hatalı uygulamalardan (malpraktis) hakaret ve yaralama gibi ceza hukukundan kaynaklanabilmektedir. Genel anlamda tazminat talepleri; maddi ve manevi tazminat olarak iki başlıkta toplanabilmektedir. Karma Hukuk Bürosu olarak, tazminat hukukunda oldukça fazla sayıda dava sonuçlandırmış bulunmaktayız.

Bize Yazın